The Platinum Street Fashion Designer Contest 2010

Posted In: Contest

The Platinum Street Fashion Designer Contest 2010


เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ขณะที่ต้นทุนสูงหรือปรับราคาได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาด แต่ราคาขายไม่สามารถปรับขึ้นได้ตามสัดส่วนของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องปรับโครงสร้างการขายและการตลาด เพื่อให้การบริหารการขายมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูงสามารถที่จะปรับ เปลี่ยนให้ทันกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของตลาด เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว

อีกหนึ่งปัจจัยที่จะสามารถทำให้กลุ่มธุรกิจแฟชั่นสามารถอยู่รอดได้ใน สถานการณ์ปัจจุบัน คือการปรับรูปแบบงานดีไซน์ให้เป็นเอกลักษณ์ และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้อย่างชัดเจน และตรงกลุ่มเป้าหมาย

The Platinum Street Fashion Designer Contest 2010 จึงเป็นโครงการที่ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อป้อนสู่ตลาดธุรกิจแฟชั่นค้าส่ง อีกทั้งยังเป็นการตอบรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้าง และพัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่นของประเทศไทย
2.เพื่อส่งเสริม และพัฒนาฝีมือแรงงาน และเสริมสร้างศักยภาพของนักออกแบบไทย ไทย
3.เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชน และนักออกแบบอิสระที่มีความสนใจและมีใจรักการออกแบบเสื้อผ้า
4.เพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบไทยได้สร้างสรรค์ ผลงานคุณภาพให้ทัดเทียมกับ นานาชาติ
5.เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาฝึกอาชีพด้านการออกแบบตัดเย็บ
6.เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ที่ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ผลิต เห็นความสำคัญของการออกแบบ และการสร้างตราสินค้าไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในเวทีโลก

กลุ่มเป้าหมาย
Primary Target Group
-นักเรียน นักศึกษา แฟชั่นดีไซน์
-ดีไซเนอร์อิสระ
-ผู้ประกอบการแฟชั่น
-บุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.บุคคลทั่วไปอายุระหว่าง 18- 25 ปี นักศึกษาหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ที่สนใจในด้านการออกแบบ และผลิตเครื่องแต่งกาย
2.ทีมผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากเวทีประกวดของ เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์
3.ผู้เข้าประกวดต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางผู้จัดงานจัดขึ้น หากขาดเกิน 1 ครั้ง จะถือว่าสละสิทธิ์

กติกาการส่งผลงาน
• ส่งผลงานเป็นภาพ Drawing เครื่องแต่งกาย Ready to Wear เสื้อผ้าหญิง จำนวน 5 ชุด และ
เสื้อผ้าชาย จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น 6 ชุด
(6 ชุด ประกอบด้วย Casual ช 1 ชุด ญ 1 ชุด, formal ญ 2 ชุด, party 2 ชุด)
• ผลงานภาพ Drawing ต้องถูกวาด หรือ พิมพ์ลงบนกระดาษขาวขนาด A3 แนวนอน พร้อมติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาด 47*35 เซนติเมตร ระบุแนวความคิดของการออกแบบ และตัวอย่างผ้า
• ผู้ประกวดต้องเลือก Trend Spring- Summer 2011 ที่ทางผู้จัดได้เตรียมไว้ เพื่อออกแบบเครื่องแต่งกายตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น 1 Theme โดยเสื้อผ้าที่ออกแบบต้องเป็นเสื้อผ้า Street Wear สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน
Theme 1: Secret Garden
Theme 2: Sixties Remix
Theme 3: Contemporary Oriental
เงื่อนไขการส่งผลงาน
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องถูกออกแบบใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ หรือเคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์
• ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพ Drawing ได้มากกว่า 1 Collection
• หมดเขตรับผลงานในวันที่ 15 สิงหาคม 2553

ส่งผลงานด้วยตัวเอง
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ศูนย์ค้าส่ง เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ส่งทางไปรษณีย์
ตู้ปณศ. 66 อ่อนนุช กรุงเทพ 10250

รายละเอียดรางวัล
– ผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย จะได้ร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป ณ โครงการหลวงดอยตุง จ.เชียงราย
– ผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 8 ท่าน จะได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาลีเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
1. ถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
2. ทุนการศึกษา 50,000 บาท
3. ประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
1. ทุนการศึกษา 30,000 บาท
2. โล่เกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
1. ทุนการศึกษา 20,000 บาท
2. โล่ห์เกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 5 ท่าน
1. ทุนการศึกษา 10,000 บาท
2. ประกาศนียบัตร
รางวัลพิเศษ 3 รางวัล
รางวัลชุด Casual ยอดเยี่ยม
1. ทุนการศึกษา 10,000 บาท
3. ประกาศนียบัตร
รางวัลชุด Formal ยอดเยี่ยม
1. ทุนการศึกษา 10,000 บาท
2. ประกาศนียบัตร
รางวัลชุด Party ยอดเยี่ยม
1. ทุนการศึกษา 10,000 บาท
2. ประกาศนียบัตร

platinumfashionmall.com

SPY U-FASHION CONTEST 2010
Alexander Wang Resort 2010 – 2011