The Platinum Street Fashion Designer Contest 2010

Posted In: Contest

The Platinum Street Fashion Designer Contest 2010


เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ขณะที่ต้นทุนสูงหรือปรับราคาได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาด แต่ราคาขายไม่สามารถปรับขึ้นได้ตามสัดส่วนของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องปรับโครงสร้างการขายและการตลาด เพื่อให้การบริหารการขายมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูงสามารถที่จะปรับ เปลี่ยนให้ทันกับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของตลาด เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาว

อีกหนึ่งปัจจัยที่จะสามารถทำให้กลุ่มธุรกิจแฟชั่นสามารถอยู่รอดได้ใน สถานการณ์ปัจจุบัน คือการปรับรูปแบบงานดีไซน์ให้เป็นเอกลักษณ์ และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้อย่างชัดเจน และตรงกลุ่มเป้าหมาย

The Platinum Street Fashion Designer Contest 2010 จึงเป็นโครงการที่ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อป้อนสู่ตลาดธุรกิจแฟชั่นค้าส่ง อีกทั้งยังเป็นการตอบรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้าง และพัฒนาบุคลากรด้านแฟชั่นของประเทศไทย
2.เพื่อส่งเสริม และพัฒนาฝีมือแรงงาน และเสริมสร้างศักยภาพของนักออกแบบไทย ไทย
3.เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เยาวชน และนักออกแบบอิสระที่มีความสนใจและมีใจรักการออกแบบเสื้อผ้า
4.เพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบไทยได้สร้างสรรค์ ผลงานคุณภาพให้ทัดเทียมกับ นานาชาติ
5.เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบ และบุคคลทั่วไป ได้เข้ามาฝึกอาชีพด้านการออกแบบตัดเย็บ
6.เพื่อสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ที่ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ผลิต เห็นความสำคัญของการออกแบบ และการสร้างตราสินค้าไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในเวทีโลก

กลุ่มเป้าหมาย
Primary Target Group
-นักเรียน นักศึกษา แฟชั่นดีไซน์
-ดีไซเนอร์อิสระ
-ผู้ประกอบการแฟชั่น
-บุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.บุคคลทั่วไปอายุระหว่าง 18- 25 ปี นักศึกษาหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ
ที่สนใจในด้านการออกแบบ และผลิตเครื่องแต่งกาย
2.ทีมผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากเวทีประกวดของ เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์
3.ผู้เข้าประกวดต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางผู้จัดงานจัดขึ้น หากขาดเกิน 1 ครั้ง จะถือว่าสละสิทธิ์

กติกาการส่งผลงาน
• ส่งผลงานเป็นภาพ Drawing เครื่องแต่งกาย Ready to Wear เสื้อผ้าหญิง จำนวน 5 ชุด และ
เสื้อผ้าชาย จำนวน 1 ชุด รวมทั้งสิ้น 6 ชุด
(6 ชุด ประกอบด้วย Casual ช 1 ชุด ญ 1 ชุด, formal ญ 2 ชุด, party 2 ชุด)
• ผลงานภาพ Drawing ต้องถูกวาด หรือ พิมพ์ลงบนกระดาษขาวขนาด A3 แนวนอน พร้อมติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ ขนาด 47*35 เซนติเมตร ระบุแนวความคิดของการออกแบบ และตัวอย่างผ้า
• ผู้ประกวดต้องเลือก Trend Spring- Summer 2011 ที่ทางผู้จัดได้เตรียมไว้ เพื่อออกแบบเครื่องแต่งกายตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น 1 Theme โดยเสื้อผ้าที่ออกแบบต้องเป็นเสื้อผ้า Street Wear สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน
Theme 1: Secret Garden
Theme 2: Sixties Remix
Theme 3: Contemporary Oriental
เงื่อนไขการส่งผลงาน
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องถูกออกแบบใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ หรือเคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์
• ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพ Drawing ได้มากกว่า 1 Collection
• หมดเขตรับผลงานในวันที่ 15 สิงหาคม 2553

ส่งผลงานด้วยตัวเอง
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ศูนย์ค้าส่ง เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์

ส่งทางไปรษณีย์
ตู้ปณศ. 66 อ่อนนุช กรุงเทพ 10250

รายละเอียดรางวัล
– ผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย จะได้ร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป ณ โครงการหลวงดอยตุง จ.เชียงราย
– ผู้เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 8 ท่าน จะได้ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาลีเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
1. ถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
2. ทุนการศึกษา 50,000 บาท
3. ประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
1. ทุนการศึกษา 30,000 บาท
2. โล่เกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
1. ทุนการศึกษา 20,000 บาท
2. โล่ห์เกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 5 ท่าน
1. ทุนการศึกษา 10,000 บาท
2. ประกาศนียบัตร
รางวัลพิเศษ 3 รางวัล
รางวัลชุด Casual ยอดเยี่ยม
1. ทุนการศึกษา 10,000 บาท
3. ประกาศนียบัตร
รางวัลชุด Formal ยอดเยี่ยม
1. ทุนการศึกษา 10,000 บาท
2. ประกาศนียบัตร
รางวัลชุด Party ยอดเยี่ยม
1. ทุนการศึกษา 10,000 บาท
2. ประกาศนียบัตร

platinumfashionmall.com

Facebook Comments

SPY U-FASHION CONTEST 2010
Alexander Wang Resort 2010 – 2011