Alexander Wang Resort 2010 – 2011

Posted In: TrendsAlexander Wang Resort 2010 – 2011

คอลเลคชั่นเสื้อผ้าของ Alexander Wang Resort 2010 – 2011 คอลเลคชั่นนี้เป็นคอลเลคชั่น เสื้อผ้า ที่ค่อนข้างดูเรียบง่ายสามารถส่วมใส่ได้จริง แต่ก็ยังคงมีความน่าสนใจอยู่  ทั้งเรื่องของรูปแบบของเสื้อผ้า แพทเทิร์น และเนื้อผ้า

The Platinum Street Fashion Designer Contest 2010
Fashion – Resort 2011