Singha Life Awards 2010

Posted In: Contest


Singha Life Awards 2010

“Singha Life” แบรนด์แฟชั่นโดย “สิงห์ คอร์เปอเรชั่น” ชวนนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปอายุไม่เกิน 27 ปี ร่วมส่งผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายและแอคเซสเซอรี่ เข้าประกวดในโครงการ “Singha Life Awards 2010” เพื่อคว้าโอกาสเข้าเวิร์คช็อปกับกูรูแฟชั่น ร่วมงานกับแบรนด์ Singha Life ในฐานะดีไซเนอร์หน้าใหม่ และคว้าเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท

Singha Life Awards 2010 เชิญชวนหนุ่มสาวอายุ 18–27 ปี ร่วมส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวดใน 2 สาขา ได้แก่

1.สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

  • Singha Work สาหรับสุภาพบุรุษ    ชุดทำงาน สำหรับสภาพบุรุษ
  • Singha Play  สำหรับสภาพบุรุษ  ชุดลำลอง
  • Singha Lady Line สำหรับผู้หญิง ไม่ระบุประเภท

2. สาขาการออกแบบ Accessories
ผลงานผู้เข้าประกวดจะต้องส่งแบบจำนวน 3 ชนิดประกอบดว้ย

  • กระเป๋า (ประเภทใดก็ได้)
  • เข็มขัด
  • Free Play ไมจำกัดประเภท

โดยผลงานดงักลา่วตอ้งเป็นผลงานทมี่แีนวความคดิสร้างสรรค์ใหม่และสามารถส่วมใส่ได้จริง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “SINGHA INSPIRATION”

คุณสมบัตรของผู้เข้าประกวด

  • นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  และบุคคลทั่วไป  (ไม่จำเป็นต้องจบด้านออกแบบโดยตรง)
  • อายุ 18 – 27  ปี
  • มีความสนใจในด้านการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย


ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOWNLOADคุณปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้จัดการกลุ่มการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และกรรมการผู้จัดการบริษัท สิงห์เทรนด์ จำกัด กล่าวว่า “จากก้าวแรกที่สิงห์สร้างสรรค์แบรนด์ “Singha Life” ขึ้นและเปิดร้านแรกของเราที่ชั้น 3 สยามเซ็นเตอร์เมื่อปี 2551 เราต้องการให้แบรนด์นี้เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่นำเสนอเอกลักษณ์เฉพาะในแบบของ สิงห์ที่ตอบเทรนด์และรสนิยมของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว มาถึงวันนี้ หลังจากที่เราได้รับเสียงตอบรับที่ดี ถึงเวลาที่เราจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมีความสนใจใน เรื่องของแฟชั่นได้ก้าวเข้ามาแสดงความสามารถ พร้อมทั้งเปิดประตูเพื่อก้าวสู่อนาคตในวงการแฟชั่นต่อไป นี่จึงเป็นที่มาของการทำโครงการ “Singha Life Awards 2010” ขึ้นในวันนี้”


คุณปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Singha Life กล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ “Singha Life Awards 2010” ว่า “การทำโครงการนี้ขึ้น เราต้องการเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมีความสนใจใน แฟชั่น ได้มีเวทีแสดงผลงานของตัวเอง เราแน่ใจว่ามีเยาวชนไทยอีกจำนวนมากที่มีศักยภาพ แต่ยังไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือ โครงการนี้จึงเกิดขึ้น โดยเราเปิดให้มีการประกวดใน 2 ส่วนคือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับหรือแอคเซสซอรี่ ซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบนอกจากจะได้เข้ามาร่วมทำเวิร์คช็อปเพื่อเรียนรู้การทำงาน ด้านแฟชั่นจริงๆ กับผู้เชี่ยวชาญในวงการแล้ว หากเป็นผู้ชนะก็จะได้นำผลงานไปผลิตจริงและวางจำหน่ายในร้าน Singha Life พร้อมกับเข้ามาร่วมทีม Designer ของ Singha Life ด้วย


โครงการ “Singha Life Awards 2010” เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้มีใจรักงานดีไซน์ และมีความสนใจเรื่องแฟชั่น ได้แสดงออกถึงศักยภาพ และนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง กับการส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวด ใน 2 สาขาคือ สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (3 ชิ้นใน 1 ชุดผลงานได้แก่ออกแบบ ชุดทำงานสำหรับสุภาพบุรุษ, ชุดลำลองสำหรับสุภาพบุรุษ และชุดไม่ระบุประเภทสำหรับสุภาพสตรี) และสาขาการออกแบบแอคเซสซอรี่ (3 ชิ้นใน 1 ชุดผลงานได้แก่ กระเป๋า, เข็มขัด และเครื่องประดับชนิดใดก็ได้) โดยผลงานทั้งหมดจะต้องคิดขึ้นมาภายใต้คอนเซ็ปต์ “Singha Inspiration”

ผู้ ผ่านรอบคัดเลือก 40 คนจะมีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมเวิร์คช็อปเรียนรู้การทำงานจริงในธุรกิจแฟชั่น กับผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรในวงการแฟชั่น หลังจากนั้นจะมีการคัดเลือกผู้เข้ารอบ 20 คนซึ่งทั้งหมดจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อผลิตชิ้นงานจริงเพื่อนำมาแสดงแฟชั่น โชว์ในรอบตัดสิน โดยเป็นผู้ชนะ นอกจากเงินรางวัลที่ได้รับรวม 400,000 บาท และโอกาสในการนำผลงานการออกแบบไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงและวางจำหน่ายในร้าน Singha Life แล้ว ยังได้เป็นดีไซเนอร์ฝึกหัดให้กับ Singha Life Designer House ด้วย

สมัครเข้าร่วมประกวด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “Singha Life Awards  2010” ได้ที่ 088-336-1212 หรือที่ awards@singhalife.com หรือที่เว็บไซต์ www.singhalife.com


ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOWNLOAD

Henrik Vibskov Spring Summer 2011
Follicle Girl Illustrations